Seguretat d'Entorns

Seguretat Informàtica

Els progressos tecnològics, l’accés massiu a internet o els usuaris amb informació i formació insuficients han contribuït a generar noves amenaces i vulnerabilitats per a les empreses.

Són amenaces els atacs de virus informàtics i similars, la suplantació d’identitat (phishing), els propis usuaris juntament amb la manca de procediments d’ús dels sistemes i la manca de polítiques de seguretat, etc.

Tot plegat són fets potencials (externs o interns) que amenacen la seguretat d’un dels actius més importats de tota organització: les seves dades. Així doncs, quan tractem la problemàtica de la seguretat, és precís tractar aspectes més enllà dels merament tècnics: la disponibilitat de les dades, el manteniment dels ordinadors personals, els servidors i les xarxes, els tallafocs i antivirus, etc. Cal una visió global on es tinguin en compte, a més, aspectes com la integritat i la confidencialitat de la informació, és a dir, aspectes directament relacionats amb la gestió i l'operativa de l'empresa, així com la legalitat vigent.

 

Avantatges

  • Integritat dels sistemes i la informació
  • Protecció d’un dels actius més importants de l’empresa: les dades
  • Protecció d’informació sensible i/o subjecta a regulacions com la LOPD, evitar sancions
  • Increment de la qualitat en la gestió del sistemes i les dades, millor servei
  • Estalvi de temps i diners en cas d’incident, garantia de continuïtat del negoci
 
microsoft voztelecom cisco avaya ebd hp ibm sage

facebook

S5 Box

Intranet