Gestió d'Estocs

Mobilitat d’objectes

Actualment encara és bastant habitual trobar-se amb problemes de traçabilitat amb els productes que es transporten d’una banda a una altra en les empreses involucrades en compres, vendes, logística i, en definitiva, que intervenen en algun procés al llarg de la cadena de subministrament. Alguns es perden, altres es roben o s’envien a destinacions errònies. N’hi ha que es fan malbé en el procés de transport o fins i tot caduquen als magatzems intermitjos.

Avantatges

  • No necessita línia de visió. Els sistemes de control d’estoc utilitzats fins ara (bàsicament codi de barres) necessiten visió directe per ser llegits. Amb les noves tecnologies evitem fer necessària la visió directe amb l’objecte en qüestió.
  • Lectura automàtica, reduint les tasques manuals de lectura de l’objecte i permetent l’automatització en temps real.
  • Increment en l’eficiència de lectura.
  • Increment en la capacitat d’emmagatzematge, per millor informació dels productes.
  • Major durabilitat, en entorns difícils com humitat, pols, brutícia, fred, calor, etc.
  • Identificació individual dels productes, en comptes d’identificar-los de manera genèrica com s'està fent fins ara.
 

facebook

S5 Box

Intranet